Tag Archives: pat đỡ spider

Mặt dựng kính hệ Spider

pat đỡ vách kính spider

MẶT DỰNG KÍNH HỆ SPIDER Mặt dựng hệ Spider là một trong những phương pháp hệ thống tường kính không khung, chủ yếu chỉ dùng các  Spider (chân nhện) chốt giữ kính để tạo thành các điểm liên kết và kết nối các tấm kính lại với nhau. Hệ mặt dựng kính spider Hệ thống phụ kiện […]