Kính điện thông minh

Kính điện thông minh còn có tên thông dụng như kính điện tử, kính đổi màu, hay kính điện mờ. Loại kính này có thể thay đổi độ mờ của chúng thông qua hệ thống điều chỉnh điện tử được thiết lập sẵn. Với công nghệ điện màu, kính sẽ chuyển từ trạng thái trong suốt sang trạng thái đục, trong khi đó hai bên kính vẫn cho ánh sáng xuyên qua.