LAM NHÔM TRANG TRÍ

Lam nhôm có chức năng che nắng, bảo vệ, ngăn ngừa các tác động trực tiếp của môi trường bên ngoài lên bề mặt công trình và không gian bên trong. Kiểu lam nhôm này thường được thiết kế dưới dạng thanh nhôm dài xếp dọc. Chức năng phổ biến nhất là lam nhôm che nắng, lam nhôm thông gió.

%d bloggers like this: