LSwindow – Thi công các loại lam nhôm chắn nắng chất lượng tốt nhất

lam nhôm hộp chắn nắng

Các loại lam nhôm chắn nắng được dùng nhiều nhất hiện nay như lam nhôm chắng nắng hình lá liễu, lam nhôm chắn nắng hình thoi, lam nhôm chắn nắng hình đầu đạn, lam nhôm chữ z, chớp nhôm 85c, lam nhôm chắn nắng 132. Sau đây chúng tôi gửi tới quý vị mẫu và báo giá các loại lam nhôm chắn nắng để các quý vị lựa chọn cho công trình.

1. Gía Lam nhôm chắn nắng 132S lắp đặt 800.000đ đến 1.000.000đ/1m2.

Mẫu lam nhôm chắn nắng 132S

Mẫu mặt cắt lam nhôm chắn nắng 132S

Công trình sử dụng lam nhôm chắn nắng chớp nhôm 132S

2. Gía Lam nhôm chắn nắng 85C lắp đặt hoàn thiện 800.000đ đến 1.000.000đ/1m2

Mẫu lam nhôm chắn nắng 85c và công trình sử dụng lam nhôm chắn nắng chớp nhôm 85C

Mẫu mặt cắt lam nhôm chắn nắng chớp nhôm 85C

Công trình sử dụng chớp nhôm C85

Mẫu mầu thông dụng sử dụng cho chớp nhôm C85 và chớp nhôm 132S

3. Gía Lam nhôm chắn nắng chữ Z lắp đặt hoàn thiện 1.300.000đ đến 1.500.000đ/1m2

Mẫu mặt cắt lam nhôm chắn nắng chớp nhôm chữ Z

Tùy theo lựa chọn mặt cắt chớp nhôm chữ Z có nhiều loại khác nhau thì giá cũng có sự khác nhau. Việc báo giá lam nhôm chắn nắng chữ Z dựa trên số lượng cụ thể và loại chớp nhôm trong mặt cắt.

Mẫu công trình sử dụng lam nhôm chắn nắng chớp nhôm chữ Z

4. Gía Lam nhôm chắn nắng hình lá liễu lắp đặt hoàn thiện 2.300.000đ đến 2.500.000đ/1m2

Mẫu công trình sử dụng lam nhôm chắn nắng chớp nhôm hình lá liễu

5. Gía Lam nhôm chắn nắng hình thoi lắp đặt hoàn thiện 2.500.000đ đến 2.800.000đ/1m2

 

Mẫu công trình sử dụng lam nhôm chắn nắng chớp nhôm hình thoi

Bổ sung mặt cắt mới hình thoi và hình đầu đạn

6. Gía Lam nhôm chắn nắng hình đầu đạn lắp đặt hoàn thiện 2.800.000đ đến 2.900.000đ/1m2

Công trình chớp nhôm đầu đạn được lắp tại DAK LAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: